Αφίσα 70×100
Αφιερωμένη στον
αντιδικτατορικαό αγώνα.

Γερμανία, 1970

Η εκτύπωση χρηματοδοτήθηκε
από τη Νεολαία του
SPD – JUSOS