Εικονογράφηση βιβλίου “ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ”

Έκδοση Λευτέρης Ξάνθος
2009