Αφίσα 35×50
Εκπαιδευτική Ημερίδα.
Για το Ινστιτούτο Goethe

Αθήνα, 1997