Αφίσα 35×50

Συνέδριο Δασκάλων Γερμανικής
Για το Ινστιτούτο Goethe

Αθήνα, 1992