Αφίσα 35×50

Σκόπελος / Σεμινάρια Ελληνικής Γλώσσας για Γερμανούς.
Ινστιτούτο Goethe

Αθήνα, 1988