Αφίσα 70×100
για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Υποστήριξης Φορέων του ιού του AIDS “ΕΛΠΙΔΑ”.