ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΩΝ ΛΑΓΩΝ
Ζίγκριτ Ξάνθου

Εικονογράφηση: Λευτέρης Ξάνθος

2018