Εικονογράφηση Rudi Fuchs Band 1
Hueber hellas
Εκπαιδευτική σειρά

Γερμανικές Εκδόσεις
Χρήστος Καραμπάτος

1η έκδοση 1998