Εικονογράφηση Wortteufel
Εκπαιδευτική σειρά βιβλίων

Γερμανικές Εκδόσεις
Χρήστος Καραμπάτος

1η έκδοση 1998